به زودی به آن خواهیم پرداخت!  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388

اولین قسمت رضایت از زناشویی این است که مرد و زن به تفاوت های خاصی که در وجود هریک هست توجه لازم و کافی را داشته باشند و از این طریق به رضایت از روابطشون نائل بشوند. منظور از روابط در اینجا فقط روابط جنسی نیست بلکه بطور کلی روابط در یک زندگی مشترک مد نظر است. یکی از دوستان می گفت زندگی هزار و یک پله است که تنها یکی از این پله ها مسائل جنسی است.یادمان باشد که زن و مرد از دو جنس مخالف اند و این دو جنس مخالف اینقدر باهم تفاوت دارند که به یکی از آنها زن و به دیگری مرد می گویند. بعد از اینکه زن و مرد تفاوت های وجود یکدیگر را شناسایی کردند می توان به پله های دیگر رفت.که البته در آینده نزدیک به مبحث شناخت طرفین از همدیگر خواهیم پرداخت.