آیا می دانید؟  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1390

آیا می دانید برای ترک خودارضایی اصل اول اراده است؟ آیا می دانید تنها بودن خود تحریک کننده فرد برای انجام خود ارضایی است؟ آیا می دانید روزه- وضو- نماز در ترک خودارضایی تاثیر شگرفی دارد؟ آیا میدانید خودارضایی خود نوعی اعتیاد است و در زندگی خانوادگی فرد تأثیر منفی بدی می گذارد؟