صیغه تجارت نیست!  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1390

چرا برخی از افراد عقد موقت و صیغه را به ابزاری برای تجارت مبدل می کنند؟ صیغه تجارت نیست! قانون و قواعدی مجزا از بقیه قواعد دارد. متأسفانه امروزه برخی از زنان و مردان صیغه را تبدیل به تجارت کرده اند و با پرداخت و دریافت و پیشنهاد مهریه های نجومی راه را برای استفاده درست از این قانون بسته اند. حساب قانون عقد موقت که در دین اسلام آمده است از مردان و زنان هوس باز جداست ولی امروزه شاهد این هستیم که بازیچه دست این افراد شده است. البته سقفی برای مهریه مشخص نشده است اما این رفتارها با روح عقد موقت منافات دارد. بهتر است بهتر در این زمینه اندیشه کنیم و اجازه ندهیم تا برخی افراد سودجو همه چیز را خراب کنند و به بازی بگیرند. 

چشم ها را باید شست                       جور دیگر باید دید